آخرین وضعیت مراسم اربعین امسال

عراق اجازه ورود زائر خارجی جهت مراسم اربعین را نمی دهد

معاون وزیر کشور: بر اساس آخرین خبری که سفیر ایران در عراق به ما داده مقامات عراقی صراحتا گفته اند امسال با توجه به شرایط کرونا نمی توانند پذیرای زائر خارجی در اربعین باشند و تصمیم تا این لحظه عدم حضور زایران خارجی در مراسم اربعین است.

ندای بهبهان | معاون وزیر کشور: بر اساس آخرین خبری که سفیر ایران در عراق به ما داده مقامات عراقی صراحتا گفته اند امسال با توجه به شرایط کرونا نمی توانند پذیرای زائر خارجی در اربعین باشند و تصمیم تا این لحظه عدم حضور زایران خارجی در مراسم اربعین است.