هم زمان با روز درختکاری و هفته منابع طبیعی انجام شد

کاشت نهال های مثمر توسط رئیس دادگستری و دادستان بهبهان

رئیس دادگستری و دادستان بهبهان بمناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری اقدام به کاشت چند اصله نهال مثمر کردند.

 

به گزارش پایگاه خبری بهبهان صدا، بمناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری روح الله زندی رئیس دادگستری شهرستان بهبهان و علیرضا قاسمی نژاد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان اقدام به کاشت چند اصله نهال مثمر در محوطه ساختمان دادگستری بهبهان کردند.

قاسمی نژاد با بیان اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، درختکاری و توسعه فضای سبز را امری ضروری برای حفظ سلامت جسمی و روحی شهروندان عنوان کرد و بر استمرار آن بمناسبت های مختلف تاکید کرد.