نصب پارچه و جریمه نقدی یک واحد صنفی نانوایی به دلیل گران فروشی در بهبهان

به گزارش صدای بهبهان به نقل از روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهبهان ر راستای بازرسی های به عمل آمده توسط بازرسان اداره صمت و اتاق اصناف از سطح بازار و ارسال پرونده تخلفات واحدهای صنفی به اداره تعزیرات حکومتی بهبهان، یک واحد صنفی نانوایی بدلیل تخلفات مکرر گران فروشی با صدور حکمی از سوی اداره تعزیرات حکومتی به جریمه نقدی و نصب پارچه به مدت ۱۴ روز محکوم گردید که پس از قطعی شدن حکم، جریمه نقدی وصول و حکم نصب پارچه اجرا شد.

شهروندان محترم در صورت مشاهده هرگونه تخلف گرانفروشی ، کم فروشی ، عدم درج قیمت ، احتکار میتوانند با سامانه ۱۲۴ اداره صنعت ، معدن وتجارت تماس حاصل فرمایند.