تصویب نرخنامه جدید توسط اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان بهبهان

 

نرخنامه
انواع گوشت قرمز
آش و حلیم و برزنگک
برنجکوبی
نان فانتزی
مصوب دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

شهروندان محترم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی کم فروشی گرانفروشی، عدم درج قیمت و احتکار میتوانند با سامانه ۱۲۴ صنعت ، معدن و تجارت تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان بهبهان