رفع تصرف اراضی ملی در منطقه برج بمونی آقا بهبهان

 

به گزارش پایگاه خبری بهبهان صدا، درپی حکم قضایی مبنی برقلع و قمع و رفع تصرف اراضی ملی و اعاده وضع بحال سابق با هماهنگی و دستور دادستان محترم و پیگیری های ریاست محترم اداره منابع طبیعی بهبهان روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی با همراهی مامورین پاسگاه انتظامی خیرآباد و یگان امداد به منطقه برج بمونی آقا بخش یک بهبهان پلاک ۵۴۵/۱ عزیمت و ساخت و ساز و اغل دام به متراژ ۹۵۱ متر مربع را تخریب و رفع تصرف شد.