آقای فرماندار؛ لطفا برای حفظ کرامت مردم فکری کنید

صفوف طولانی و معطلی چند ساعته در گرما شان خانواده های نیازمند بهبهان نیست

پایگاه خبری بهبهان صدا | این روزها و در پی تصمیم دولت برای جراحی اقتصادی و آزاد شدن قیمت برخی اقلام و بازار داغ شایعات مبنی بر کمبود و یا افزایش قیمت برخی اقلام خانوارها را با موجی از نگرانی مواجه ساخته است.

دولت نیز برای تنظیم بازار و حل این مشکل اقدام به توزیع اقلام مورد نیاز در برخی فروشگاه های منتخب کرده است.

ولی متاسفانه تعداد کم فروشگاه های عرضه اقلام تنظیم بازار در بهبهان موجب تشکیل صف های طویل و معطلی چند ساعته شهروندان در گرمای این روزهای بهبهان شده که به هیچ وجه قابل قبول و در شان شهروندان عزیز نیست.

افزایش نرخ ها و کمبود اقلام مورد نیاز خانوارها بخودی خود موجب ناراحتی مردم شده است؛ پس لازم است فرماندار بعنوان نماینده عالی دولت در شهرستان با نظارت جدی بر این امر و دستور افزایش تعداد فروشگاه های عرضه اقلام تنظیم بازار کمی از نگرانی مردم کاسته و شان و کرامت شهروندان عزیز حفظ شود.

از همشهریان عزیز هم تقاضا داریم با حفظ حرمت هم، در صورت عدم نیاز فوری به اقلام به این صف های طویل نرفته و اجازه دهند تا این اقلام به نیازمندان واقعی برسد.