مدیر آموزش و پرورش بهبهان خبر داد:

کسب ۲ جایگاه برتر استان خوزستان در شوراهای دانش آموزی

به گزارش بهبهان صدا به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش بهبهان رسول عبدی پور با اعلام این خبر گفت: با توجه به نقش و تاثیر شورای دانش آموزی در مسائل آموزشی، پرورشی و فوق برنامه به عنوان رابط میان اولیا و مدرسه همه ساله به منظور تشویق، ترغیب و کشف استعدادها و شناسایی اعضای موثر در فعالیت های مربوط، عملکرد شوراهای دانش آموزی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی افزود: «بر اساس مستندات ارسالی از سوی مناطق ۴۰ گانه آموزش و پرورش خوزستان، دبیرستان های شهید عادلی (متوسطه اول دختران) و دبیرستان شاهد امام جواد (ع) (متوسطه اول پسران) شهرستان بهبهان حائز رتبه های دوم استان خوزستان در بخش پسران و دختران شدند .»

مدیر آموزش و پرورش در پایان کسب این موفقیت را به جامعه ی تعلیم و تربیت شهرستان، حوزه معاونت پرورشی و تربیت بدنی، کارشناس فعالیت های اردویی و فوق برنامه، مدیریت، کادر اجرایی و دانش آموزان دبیرستان های افتخار آفرین تبریک گفت.