مدیر آموزش و پرورش بهبهان خبر داد: کسب ۲ جایگاه برتر استان خوزستان در شوراهای دانش‌آموزی بهبهان

مدیر آموزش و پرورش بهبهان از کسب دو جایگاه برتر شوراهای دانش آموزی توسط شوراهای دانش‌آموزی مدارس شهرستان بهبهان خبر داد.

رسول عبدی پور، مدیر آموزش و پرورش بهبهان در گفت وگو با پانا بیان کرد: «با توجه به نقش و تاثیر شورای دانش آموزی در مسائل آموزشی، پرورشی و فوق برنامه به عنوان رابط میان اولیا و مدرسه همه ساله به منظور تشویق، ترغیب و کشف استعدادها و شناسایی اعضای موثر در فعالیت های مربوط، عملکرد شوراهای دانش آموزی مورد ارزیابی قرار می گیرد.»

وی افزود: «بر اساس مستندات ارسالی از سوی مناطق ۴۰ گانه آموزش و پرورش خوزستان دبیرستان های شهید عادلی (متوسطه اول دختران) و دبیرستان شاهد امام جواد (ع) (متوسطه اول پسران) شهرستان بهبهان حائز رتبه های دوم استان خوزستان در بخش پسران و دختران شدند.»

مدیر آموزش و پرورش در پایان کسب این موفقیت را به جامعه تعلیم و تربیت شهرستان، حوزه معاونت پرورشی و تربیت بدنی، کارشناس فعالیت های اردویی و فوق برنامه، مدیریت، کادر اجرایی و دانش آموزان دبیرستان های افتخارآفرین تبریک گفت