اطلاعیه پلیس بهبهان

👈🏻 اجرای طرح توقیف خودروها و موتورسیکلتهای متخلف( فاقد پلاک، پلاک مخدوش و…)

👈🏻باتوجه به لزوم اجرای قوانین و برقراری نظم، امنیت و آرامش در معابر و با عنایت به مطالبه به حق شهروندان در برخورد قانونی با متخلفان و مزاحمان، لذا طرح توقیف و اعمال قانون خودروها و موتورسیکلتهای متخلف اعم از فاقد پلاک، پلاک مخدوش،پلاک غیر اصلی، دارای صدای ناهنجار، ارتکاب حرکات نامتعارف و پرخطر مثل تک چرخ زدن، سرعت غیرمجاز، تردد در پیاده روها و پارکها و دیگر محل های ممنوع، در ایام پیش رو با حضور کلیه واحدهای تابعه پلیس بهبهان در سطح شهرستان بطور منسجم و با تمام توان اجرا و اینگونه وسایط نقلیه توقیف و به پارکینگ گسیل خواهند شد.

شهروندان گرامی توصیه های ذیل الذکر را رعایت فرمایند:
👇🏻
۱_ در اسرع وقت نسبت به تعویض، دریافت و نصب پلاک خودروها و موتورسیکلتهایی که فاقد پلاک اصلی بوده یا دارای پلاک مخدوش می باشند اقدام نموده و تا قبل از آن، از تردد در معابر قویا خودداری کنند.
۲_ در هنگام تردد در معابر ضمن احترام به حقوق شهروندان و رعایت قوانین رانندگی، از عبور در محل های ممنوع مثل پارکها، پیاده روها و… همچنین ارتکاب حرکات نامتعارف مثل تک چرخ زدن، ایجاد صدای ناهنجار، سرعت غیرمجاز، عبور در خیابان های یک طرفه و حرکت دسته جمعی(کارناوال) خودداری کنند.
۳_ چنانچه خودرو یا موتورسیکلتی دارای نقص فنی مثل تولید صدای ناهنجار، دودزا، فقدان روشنایی و…. می باشد نسبت به تعمیر و رفع نقص آن اقدام عاجل کنند.
۴_ از رانندگی وسایط نقلیه بدون داشتن گواهینامه متناسب و بیمه نامه پرهیز شود.

👈🏻بدیهی است خودروها و موتورسیکلت های توقیفی برابر مقررات در پارکینگ متوقف خواهند ماند.

📢لطفا به دیگران اطلاع رسانی کنید.