گزارش تصویری عزاداری مردم بهبهان در سوگ امام جعفر صادق ع و همدردی با مردم آبادان

گزارش تصویری عزاداری مردم بهبهان در سوگ امام جعفر صادق ع و همدردی با مردم آبادان

عکاس: علی اسود