رئیس اداره جهاد کشاورزی بهبهان خبر داد:

اجرای حکم قطعی قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز در اراضی بهبهان

رئیس اداره جهاد کشاورزی بهبهان از اجرای حکم قطعی قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز در اراضی بهبهان شامل حصار کشی، ایجاد بنا و تاسیسات غیر مجاز خبر داد.

 

به گزارش بهبهان صدا به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان، با صدور حکم قضایی مبنی بر قلع و قمع و اعاده زمین به وضع سابق با هماهنگی و همکاری دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین پیگیری های ریاست اداره جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان امروز چهارشنبه ۱۱ خردادماه یگان حفاظت از اراضی کشاورزی، کارشناس حقوقی و رئیس امور اراضی با همکاری و همراهی فرمانده محترم و مامورین نیروی انتظامی کلانتری شماره ۱۱ و یگان امداد به منطقه ماهور بخش یک بهبهان عزیمت و مستحدثات غیر مجاز شامل حصارکشی، ایجاد بنا و تاسیسات مربوطه به مساحت تقریبی ۲ هزار متر مربع قلع و قمع شد.

ریاست جهادکشاورزی شهرستان بهبهان با تقدیر از دادستان شهرستان و ماموران نیروی انتظامی ازهمه فعالین بخش کشاورزی تقاضا کرد جهت احداث طرح‌های خود شامل کشاورزی و غیرکشاورزی در اراضی خارج از محدوده شهر و شهرک ها و همچنین اراضی خارج از محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و تشکیل پرونده نسبت به اخذ مجوز تغییر کاربری مجاز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اقدام کنند.

وی افزود: در غیر اینصورت با هرگونه تغییر کاربری ایجاد شده بدون طی مراحل قانونی طبق ماده ۳ و نیز تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها پس از طی روند دادرسی برخورد قانونی شامل قلع و قمع و اعاده زمین به وضع سابق و نیز جریمه نقدی برخورد قانونی خواهد شد.