جریمه ۸۵۵ میلیون ریالی فروشگاه مواد غذایی در بهبهان

یک فروشگاه مواد غذایی به علت عرضه و فروش کالای تاریخ مصرف گذشته به مبلغ ۸۵۵ میلیون ریال در بهبهان جریمه شد.

حسب گزارش بازرسان اداره صمت بهبهان، یک فروشگاه مواد غذایی مرتکب تخلف عرضه و فروش کالای تاریخ مصرف گذشته گردید.

پس از رسیدگی و تکمیل پرونده و ارسال ان به تعزیرات حکومتی ،صدور حکم نهایی از شعبه تجدیدنظر، متصدی به پرداخت مبلغ ۸۵۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و رای پس از طی مراحل قانونی اجرا گردید.

شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از قبیل گران فروشی یا کم‌فروشی مراتب را به بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت و سامانه www.۱۲۴.ir اعلام کنند