صاحب فروشگاه عرضه کننده کالاهای تاریخ گذشته در بهبهان محکوم شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: صاحب فروشگاه عرضه کالاهای تاریخ گذشته در شهرستان بهبهان به پرداخت بیش از یک میلیارد ریال محکوم شد.

 

نعمت اله بیرانوندی بیان کرد: پس از تهیه گزارشی از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهبهان مبنی بر فروش کالای تاریخ مصرف گذشته در یک فروشگاه ، این گزارش به اداره تعزیرات حکومتی بهبهان ارسال شد.

وی گفت: رییس اداره تعزیرات حکومتی بهبهان پس از استعلام لازم و اخذ دفاع متهم، تخلف وی را محرز دانسته و متهم را به پرداخت جریمه محکوم کرد و رای نهایی قاضی به دایره اجرای احکام تعزیرات ارسال شد.

با مردمی شدن یارانه‌ها از نیمه اردیبهشت امسال به منظور جلوگیری از تخلف در سطح بازار بازرسی و گشت شدت بیشتری یافته است.

سامانه اینترنتیhttp://tazirat۱۳۵.ir/ آماده دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی است.