اطلاعیه

 

🔻 به اطلاع می رساند برخی افراد و صاحبین مشاغل بدون مجوز از مراجع ذیصلاح اقدام به تبلیغات غیر مجاز،از جمله:

_ نصب انواع برچسب
_تراکت
_اطلاعیه
_دیوار نویسی
_ چاپ کلیشه بر دیوار ها
_نما های مسکونی
_نرده ها
_درب منازل مسکونی

و
همچنین مبلمان شهری و دولتی نظیر:

_چراغ های روشنایی
_راهنمایی شهری
_ترافیکی
_کافوهای برق
_مخابرات و غیره…

اقدام به آلودگی چهره شهر و آزردگی خاطر شهروندان نموده اند که شهرداری بهبهان در نظر دارد به منظور پیگیری متخلفین و متجاوزین به حریم عمومی و منظر شهری طبق ماده ۹۲قانون شهرداری ها اقدام به ساماندهی به این معضل فرهنگی اجتماعی نمونده و مطابق قانون با متخلفین برخورد نمایید .

🔸لذا شهروندان عزیز می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف،موضوع را به سامانه ۱۳۷ شهرداری بهبهان گزارش نمایند.

🔸لازم به ذکر است کلیه کسانی که بدون اخذ مجوز لازم تاکنون متاسفانه این کار را انجام داده اند قبل از هرگونه اقدام قانونی از طرف شهرداری ضمن هماهنگی با
واحد زیباسازی شهرداری بهبهان نسبت به امحا تبلیغات مربوطه اقدام نمایید .

🔽