بازدید دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان از مراکز نگهداری سالمندان و کودکان بی سرپرست

 

به گزارش پایگاه خبری بهبهان صدا، علیرضا قاسمی نژاد پیش از ظهر امروز به همراه رئیس بهزیستی در مرکز نگهداری سالمندان آل یاسین بهبهان حضور یافته و از بخش های مختلف این مرکز بازدید و با سالمندان آن دیدار و گفتگو کرد.

دادستان بهبهان همچنین با حضور در مرکز نگهداری دختران بی سرپرست سرنوشت بهبهان از بخش های مختلف این مرکز نیز بازدید و در نشست صمیمی با کودکان و پرسنل این پای صحبت های آن ها نشست.