کسب دیپلم افتخار بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو ۱۴۰۱ توسط دختر بهبهانی

 

🔸️آناهید آموزش، دختر ۱۰ ساله بهبهانی با درخشش جهانی و کشوری در مجامع علمی، فرهنگی و هنری افتخارات ارزشمندی از جمله موارد زیر را کسب کرده است:

🔸️۱ مقام بین المللی ریاضی
🔸️۶ مقام بین المللی در نقاشی
🔸️رتبه دوم کارآفرین کشوری
🔸️۲ مقام کشوری قصه گویی
🔸️۲ مقام کشوری نقاشی

🔹این دختر با استعداد بهبهانی در آخرین موفقیت خود توانست دیپلم افتخار بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو ۱۴۰۱ را کسب کند.