برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در بهبهان

همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی عصر امروز جمعه هفتم محرم در آستان مقدس امامزاده حیدر(ع) و امامزاده شاه فضل(ع) بهبهان برگزار شد.

در این مراسم باشکوه مادران به همراه کودکان و نوزادان خود شرکت کرده و در رثای علی اصغر کودک شیرخوار امام حسین(ع) عزاداری و مرثیه‌سرایی کرده و برای عاقبت بخیری فرزندان شان را از اهل بیت ع دعا کردند.

عکس: علی اسود