کرشمه های ناب

صفای دل جمعی از هنرجویان خوش ذوق انجمن خوشنویسان بهبهان را به دوش میکشد.
خط ها ،نقش ها و رنگ هایی که بر صفحه عشق آمیخته‌اند تا لحظاتی میهمان چشمان پر مهر مردم شهرشان باشند
شاید لحظاتی را آرامش به شما خوبان هدیه دهند
و در این راه سختی بسیار کشیدند
تا لبخند شما را ببینند

۲۰ مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۸ روز
نگارخانه میرزا شوقی منتظرتان هستیم
انجمن خوشنویسان بهبهان